Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Trần Thế Vinh
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3823596
Điện thoại: 059.3823509
Điện thoại di động: 0913450063
Email:
Nguyễn Thanh Bình
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.2240921
Điện thoại: 059.3828029
Điện thoại di động: 0982098621
Email:
Trần Quốc Khánh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3824294
Điện thoại: 059.3826168
Điện thoại di động: 0913450833
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Phước Thành
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3723199
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913422258
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Tiến Anh
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3824412
Điện thoại: 059.3830099
Điện thoại di động: 0914010902
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Quang Đạt
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3822994
Điện thoại: 059.3822120
Điện thoại di động: 0914021387
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phùng Văn Phước
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3823713
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905821129
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Công Thành
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3826604
Điện thoại: 095.3871945
Điện thoại di động: 0914005490
Email:
Mai Thị Soa
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3823968
Điện thoại: 059.3822991
Điện thoại di động: 0914138009
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đào Thị Thanh Thảo
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3824414
Điện thoại: 059.3873283
Điện thoại di động: 0984893777
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
MLô Đoan
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3823968
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914076753
Email:
Huỳnh Kim Đồng
Chức vụ: Trưởng Phòng Giám sát và Thẩm định đầu tư
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3822453
Điện thoại: 0592460808
Điện thoại di động: 0935368989
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Loan
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3826604
Điện thoại: 059.3715860
Điện thoại di động: 0979795917
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Tấn Nghĩa
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3823713
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0935009351
Email:
Hồ Đăng Phát
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3824412
Điện thoại: 059.3824602
Điện thoại di động: 0913406475
Email:
Võ Văn Thành
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp đầu tư
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3823717
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914005607
Email:
Nguyễn Tấn Thiện
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3824414
Điện thoại: 059.2460555
Điện thoại di động: 0914020965
Email:
Trương Tơ
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3822994
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903523018
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Quốc Khánh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Tổng hợp đầu tư
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3823717
Điện thoại: 059.3822510
Điện thoại di động: 0905181919
Email:
Nguyễn Thị Loan
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Giám sát và Thẩm định đầu tư
Địa chỉ: Số 02, đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Pleiku, tỉnh Gia lai
Điện thoại cơ quan: 059.3822453
Điện thoại: 059.3874061
Điện thoại di động: 0905189176
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia