Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

Trần Văn Đông
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3911019
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905204989
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Ngọc Tuấn
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3862592
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913455345
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đình Bắc
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3866832
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0972224999
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Chí
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.2234243
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903573867
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Thanh Hùng
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3862711
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903524559
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Đăng Ninh
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3862546
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983347199
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Tri Tài
Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3864277
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905157050
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Công Dinh
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế - Văn xã
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3863674
Điện thoại:
Điện thoại di động: 01689530483
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Công Hậu
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3911019
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903594011
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Văn Lợi
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3863676
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903586655
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Việt Thành
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp - Chiến lược
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3863675
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913432579
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trương Quốc Việt
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3862546
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905580007
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Văn Hùng
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tổng hợp - Chiến lược
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3863675
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905367736
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Mười
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tổng hợp - Chiến lược
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3863675
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905121194
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Nguyên
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế - Văn xã
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3863674
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903593045
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Sỹ
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế - Văn xã
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3863674
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913455058
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hà Tấn
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Kinh tế - Văn xã
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3863674
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913454375
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Ngọc Tú
Chức vụ: Phó Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3862711
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983550907
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Văn Tùng
Chức vụ: Phó trưởng Phòng Tổng hợp - Chiến lược
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3863675
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905314172
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Đình Quốc
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ: Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
Điện thoại cơ quan: 060.3862710
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982146779
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia