Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông

Nguyễn Thanh Sơn
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3544336
Điện thoại: 0500.3855242
Điện thoại di động: 0903535349
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Gia Dũng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3544337
Điện thoại: 0500.3860936
Điện thoại di động:
Email:
Hoàng Công Thắng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3544334
Điện thoại: 0500.3851066
Điện thoại di động: 0913433634
Email:
Hoàng Viết Chấn
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3549102
Điện thoại: 0500.3953219
Điện thoại di động: 0914021879
Email:
Nguyễn Đình Đạo
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3544676
Điện thoại: 0500.3871099
Điện thoại di động: 0913475452
Email:
Hồ Kỉnh
Chức vụ: Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3549104
Điện thoại: 0501.3584758
Điện thoại di động: 0982088158
Email:
Phạm Quốc Dũng
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3549105
Điện thoại: 0500.3515071
Điện thoại di động: 0905182017
Email:
Trần Văn Đức
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3544677
Điện thoại: 0500.3850628
Điện thoại di động: 0914144694
Email:
Dương Đăng Tưu
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3549103
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903526767
Email:
Lê Văn Chiến
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định dự án
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3543689
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914080022
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Công
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định dự án
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3543689
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0935129879
Email:
Lê Đức Cường
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3549102
Điện thoại: 0500.3876679
Điện thoại di động: 0903561966
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Quốc Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3549104
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905290111
Email:
Nguyễn Ngọc Thạch
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3549234
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905844677
Email:
Phạm Quang Thiêm
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3549104
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0984747027
Email:
Khúc Thị Thoi
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3549105
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0979803233
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Vinh
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3549103
Điện thoại: 0500.3850945
Điện thoại di động: 0914053145
Email:
Dương Minh Châu
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3544677
Điện thoại: 0500.3868374
Điện thoại di động: 0985840066
Email:
Phan Tấn Hưng
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
Điện thoại cơ quan: 0501.3544676
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0905699694
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia