Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Lăk

Trần Hiếu
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3841717
Điện thoại: 0500.3854705
Điện thoại di động: 0903504525
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Vĩnh Chu
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3855936
Điện thoại: 0500.3856007
Điện thoại di động: 0903521151
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đinh Xuân Hà
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3844163
Điện thoại: 0500.3810204
Điện thoại di động: 0903585068
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Thi Sỹ Duy
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3855835
Điện thoại: 0500.3853672
Điện thoại di động: 0913493544
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thái Đồng
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định Dự án đầu tư
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3852360
Điện thoại: 0500.3859121
Điện thoại di động:
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Văn Hạ
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3854264
Điện thoại: 0500.3854265
Điện thoại di động: 0914056062
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Chiến Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 17 đường Lê Duẩn, TP.Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3852186
Điện thoại: 0500.3857554
Điện thoại di động: 0983110429
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Toàn Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3852702
Điện thoại: 0500.3953499
Điện thoại di động: 0913474448
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Thị Chiến Hòa
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3844173
Điện thoại: 0500.3852202
Điện thoại di động: 0914087287
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Thuận
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3810300
Điện thoại: 0500.3810456
Điện thoại di động: 0914042069
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Minh Tuyết
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3855906
Điện thoại: 0500.3853414
Điện thoại di động: 0905206530
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Xuân An
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3855835
Điện thoại: 0500.3850341
Điện thoại di động: 0913493883
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Xuân Nhung
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3819466
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914042870
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Y Hương Niê
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định dự án
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3852360
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914042870
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hữu Phúc
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3851462
Điện thoại: 0500.3852786
Điện thoại di động: 0903534505
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vũ Thanh Sơn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định dự án
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3852360
Điện thoại: 0500.3850405
Điện thoại di động: 0913474599
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Thị Ngọc Vân
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3855906
Điện thoại: 0500.3855883
Điện thoại di động: 0905214456
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thị Minh Hải
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 17, đường Lê Duẩn, thành phố Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk
Điện thoại cơ quan: 0500.3851462
Điện thoại: 0500.3850766
Điện thoại di động: 0905010562
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Lăk

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia