Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Đoàn Việt Hùng
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.607475
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913934415
Email:
Nguyễn Văn Tụ
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.540716
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913188980
Email:
Phan Văn Dung
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.532269
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919177079
Email:
Phạm Phương Dung
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.822332
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0937103060
Email:
Đặng Trí Dũng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633831959
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918313485
Email:
Bùi Văn Lâm
Chức vụ: Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.834529
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919162065
Email:
Hoàng Thị Liên
Chức vụ: Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.830306
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919241492
Email:
Trương Văn Nhân
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.827165
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913154168
Email:
Hồ Nguyễn Huyền Nhung
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.522254
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918810779
Email:
Trần Thanh Quang
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.829616
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0909506255
Email:
Hoàng Thanh Tình
Chức vụ: Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.532270
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918312894
Email:
Nguyễn Văn Cường
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.3522254
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918073223
Email:
Nguyễn Thị Khoa
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0909790089
Email:
Nguyễn Văn Cường
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.3522254
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918073223
Email:
Hoàng Văn Khoa
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.834529
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913745605
Email:
Lê Bình Minh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.827165
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983810399
Email:
Lê Trọng Thường
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.830306
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918065052
Email:
Nguyễn Hữu Chẳng
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.829616
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903040552
Email:
Nguyễn Quang Mân
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.829616
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0937103060
Email:
Trần Hải Nam
Chức vụ: Phó Phòng văn xã
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918371022
Email:
Đặng Thị Tuyết
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tổ Chức Hành Chính
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.532270
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0984420089
Email:
Nguyễn Văn Huề
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 02, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đà Lạt
Điện thoại cơ quan: 0633.540716
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919440623
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lâm Đồng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia