Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Lê Hoàng Hải
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526871
Điện thoại:
Điện thoại di động: 01696889936
Email:
Lê Kim Hương
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng tam, thành phố Vũng tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3859098
Điện thoại: 0643.857073
Điện thoại di động: 0903900007
Email:
Trần Thanh Bình
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng tam, thành phố Vũng tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526492
Điện thoại: 064.3810466
Điện thoại di động: 0918211265
Email:
Nguyễn Đình Trung
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526872
Điện thoại: 064.3857893
Điện thoại di động: 0918408157
Email:
Nguyễn Thanh Nhàn
Chức vụ: Trưởng Phòng Quy hoạch
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526275
Điện thoại: 064.3837880
Điện thoại di động: 0963386836
Email:
Nguyễn Quốc Quán
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526932
Điện thoại: 064.3840711
Điện thoại di động: 0902303101
Email:
Nguyễn Văn Việt
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, tư vấn và dịch vụ hỗ trợ phát triển
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526872
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913767269
Email:
Mai Thị Khoắn
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3858286
Điện thoại: 064.3585403
Điện thoại di động: 0988276568
Email:
Hứa Anh Dũng
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526871
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983848298
Email:
Nguyễn Công Đa
Chức vụ: Trưởng phòng Đổi mới và phát triển doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3525211
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913758745
Email:
Trần Thụy Cẩm Lệ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Quy hoạch
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3852502
Điện thoại: 064.3810446
Điện thoại di động: 0977834778
Email:
Nguyễn Quang Minh
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526875
Điện thoại: 064.3812270
Điện thoại di động: 0903758559
Email:
Nguyễn Ngọc Ẩn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3858286
Điện thoại: 064.3531455
Điện thoại di động: 0918332715
Email:
Đỗ Thị Xuân Thủy
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3851381
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0909211939
Email:
Nguyễn Văn Trường
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3851381
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918000081
Email:
Vũ Vũ Văn
Chức vụ: Trưởng phòng Giám sát đầu tư xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526931
Điện thoại: 064.3811728
Điện thoại di động: 0903809667
Email:
Nguyễn Hữu Anh
Chức vụ: Phó trưởng phòng Giám sát đầu tư xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526931
Điện thoại: 064.3853403
Điện thoại di động: 0903050309
Email:
Nguyễn Tấn Cường
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đầu tư phát triển kinh tế
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526874
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0909779919
Email:
Đinh Văn Đức
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3852320
Điện thoại: 064.3812676
Điện thoại di động: 0903362817
Email:
Đỗ Thị Hoa
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526491
Điện thoại: 064.3912341
Điện thoại di động: 0907771839
Email:
Đặng Minh Thông
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đầu tư
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526874
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0982330038
Email:
Trần Cảnh Thu
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.33852320
Điện thoại: 064.33857019
Điện thoại di động: 0918451794
Email:
Lê Quốc Tuấn
Chức vụ: Phó trưởng phòng Đổi mới và phát triển doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3525211
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0988276785
Email:
Hùynh Xuân Vinh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Đầu tư
Địa chỉ: Số 01, đường Hồ Xuân Hương, phường Thắng Tam, thành phố Vũng Tàu
Điện thoại cơ quan: 064.3526275
Điện thoại: 064.3857073
Điện thoại di động: 0918420577
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia