Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Bồ Ngọc Thu
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613824281
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Lục Hòa
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613823882
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Phan Minh Thành
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613822540
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trình Văn Anh
Chức vụ: Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613824283
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Đỗ Quang Minh
Chức vụ: Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613822510
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Vũ Văn Nga
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613821631
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Phan Ngọc Vân
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613843578
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Mai Thị Thu Hương
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613843705
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Võ Hoàng Phương
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra thường trực
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613825694
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Phạm Công Tâm
Chức vụ: Phó Văn phòng
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613822505
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trần Ngọc Viêm
Chức vụ: Trưởng Phòng Phát Triển kinh tế nghành
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613843635
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Cao Tiến Dũng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613822510
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trần Bạch Loan
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613843578
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Hữu Phúc
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh tế nghành
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613843635
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Đoàn Thị Ngọc Vân
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613843578
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trần Thị Xuân
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Tầng 3, số 2 Nguyễn Văn Trị, P.Thanh Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại cơ quan: 0613824283
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia