Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

Huỳnh Văn Quang
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3812797
Điện thoại: 066.3810404
Điện thoại di động: 0913692868
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hà Văn Cung
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 300 Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, TX.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3821572
Điện thoại: 066.3814828
Điện thoại di động: 0919585868
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Lưu Nhạn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3813668
Điện thoại: 066.3827523
Điện thoại di động: 0913775424
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đoàn Thị Lan
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3822854
Điện thoại: 066.3822842
Điện thoại di động: 0918129445
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thành Lân
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3824185
Điện thoại: 066.3827759
Điện thoại di động: 0913884402
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Tiến Mạnh
Chức vụ: Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3812788
Điện thoại: 066.3828051
Điện thoại di động: 0908264578
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hồng Sơn
Chức vụ: Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3827638
Điện thoại: 066.3824099
Điện thoại di động: 0909243224
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Thị Trỵ
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3822855
Điện thoại: 066.3818571
Điện thoại di động: 0947208740
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Vĩnh Hạnh
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3824184
Điện thoại: 066.3820183
Điện thoại di động: 0909227794
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bùi Thị Diễm
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3822854
Điện thoại: 066.3830169
Điện thoại di động: 0909820246
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thu Hằng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3827638
Điện thoại: 066.3814122
Điện thoại di động: 0949095320
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Anh Minh
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3828036
Điện thoại: 066.3622588
Điện thoại di động: 0982757457
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Mai Thị Nga
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3824184
Điện thoại: 066.3812169
Điện thoại di động: 0919025746
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Lệ Thủy
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: : Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3822855
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Đình Toàn
Chức vụ: Phó phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 300, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 2, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh
Điện thoại cơ quan: 066.3822855
Điện thoại: 066.3288453
Điện thoại di động: 0909395453
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia