Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Vũ Thành Nam
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3879252
Điện thoại: 0651.3887834
Điện thoại di động: 0913880071
Email:
Phan Văn Quý
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3870771
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0909475080
Email:
Phan Ngọc Sự
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3870347
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913880037
Email:
Nguyễn Ngọc Giao
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3898797
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913887707
Email:
Thái Minh Hùng
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3887834
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913737614
Email:
Lê Tấn Nam
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3887595
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983558879
Email:
Nguyễn Văn Muôn
Chức vụ: Trưởng Phòng Phát Triển kinh tế nghành
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3870346
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913750396
Email:
Lê Anh Tuấn
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3870774
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913737616
Email:
Phạm Thị Đặng
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3888566
Điện thoại: 0650.3832063
Điện thoại di động: 0907564768
Email:
Vũ Quang Điện
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3898797
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983947054
Email:
Trương Tấn Nhất Linh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế đối ngoại
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3887595
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919793344
Email:
Đặng Bá Nghi
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3870774
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918565635
Email:
Võ Văn Sinh
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3888566
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913765210
Email:
Nguyễn Tiến Tân
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3870772
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914126036
Email:
Nguyễn Đức Thành
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Phát triển kinh tế nghành
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3870346
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913627923
Email:
Phan Minh Hiển
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3870773
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0983163937
Email:
Võ Đình Ích
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3879253
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918008890
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Thị Kim Oanh
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3870773
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0904433879
Email:
Nguyễn Thế Phương
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3887088
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908911393
Email:
Lê văn Tài
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3870773
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913937199
Email:
Lương Thị Ngọc Thủy
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 626, Quốc lộ 14, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
Điện thoại cơ quan: 0651.3879253
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918242857
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Phước

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia