Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Nguyễn Minh Hạ
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3837536
Điện thoại: 072.3833771
Điện thoại di động: 0918631399
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thanh Hải
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: 61 Trương Định, Phường 1, TX.Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3553969
Điện thoại: 072.3825620
Điện thoại di động:
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Lý Hóa
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3826272
Điện thoại: 072.3822502
Điện thoại di động:
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Văn Sáng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3553807
Điện thoại: 072.3821888
Điện thoại di động: 0913876139
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thế Luân
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3822043
Điện thoại: 072.3820384
Điện thoại di động: 0907137168
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Thành Tạo
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3590444
Điện thoại: 072.3834400
Điện thoại di động: 0919274410
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Minh Tấn
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3822043
Điện thoại: 072.3854870
Điện thoại di động: 0903141200
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Bùi Văn Dung
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3826428
Điện thoại: 072.3826703
Điện thoại di động: 0903736529
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Ngọc Đỉnh
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3825651
Điện thoại: 072.3828050
Điện thoại di động: 0918208769
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thanh Nguyên
Chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư Nước ngoài
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3826199
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0986789797
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Công Trao
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3837127
Điện thoại: 072.3825553
Điện thoại di động: 0909133815
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3823461
Điện thoại: 072.3872292
Điện thoại di động: 0958530829
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Diễm Quỳnh
Chức vụ: Phó phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3823462
Điện thoại: 072.3864511
Điện thoại di động: 0985445433
Email:
Lê Hoàng Thu Thủy
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 61, đường Trương Định, phường 1, thành phố Tân An, tỉnh Long An
Điện thoại cơ quan: 072.3825651
Điện thoại: 072.3834400
Điện thoại di động: 0987137899
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia