Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

Lê Văn Hưởng
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3873266
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913962770
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Dũng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3877511
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913681498
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thành Minh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3873265
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913962715
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hồng Minh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3873576
Điện thoại: 073.3874307
Điện thoại di động: 0918145150
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Ngọc Hưng
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3581877
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0984834531
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Công Lập
Chức vụ: Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3873369
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908440242
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hiếu Lễ
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3871962
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918833814
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Hữu Dũng
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3871963
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919555660
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Thanh Hà
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3873359
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914705435
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đình Thông
Chức vụ: Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3886422
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908345891
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thành An
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3870168
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919180980
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Xuân Cường
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3886422
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908345891
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lâm Trí Đức
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3977217
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0902812827
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Quốc Huy
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3871963
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918402473
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hoàng Thanh
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3977217
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908290803
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Minh Thông
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3581887
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913132553
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Thanh Hiền
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế
Địa chỉ: Số 38, đường Nam kỳ Khởi nghĩa, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại cơ quan: 073.3873359
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0914705435
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền Giang

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia