Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Trần Văn Rón
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3822453
Điện thoại: 070.3827787
Điện thoại di động: 0913712753
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hữu Hiệu
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3820718
Điện thoại: 070.3829672
Điện thoại di động: 0913960181
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Văn Hữu Huệ
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3823761
Điện thoại: 070.2221941
Điện thoại di động: 0919235799
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Thành Khôn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 1, đường Trưng Nữ Vương, phường 1, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3834032
Điện thoại: 070.3840715
Điện thoại di động: 0913737877
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Thị Thắng
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3824033
Điện thoại: 070.3820303
Điện thoại di động: 0918866336
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Ngọc Vinh
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3823321
Điện thoại: 070.3964136
Điện thoại di động: 0918144932
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Thành Loan
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3824033
Điện thoại: 070.3827419
Điện thoại di động: 0918562763
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Quốc Thanh
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3820953
Điện thoại: 070.3830188
Điện thoại di động: 0918170353
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lương Tấn Thi
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3827369
Điện thoại: 070.3850302
Điện thoại di động: 0913977020
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Bé
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3827369
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908990464
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Danh Dự
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3820953
Điện thoại: 070.3831387
Điện thoại di động: 01644517466
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Hoàng
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3824033
Điện thoại: 070.6292021
Điện thoại di động: 0976893304
Email:
Trần Triệu Hùng
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3829581
Điện thoại: 070.3831109
Điện thoại di động: 0913798660
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Văn Hùng
Chức vụ: Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Xúc tiến TM&ĐT
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3834110
Điện thoại: 070.3863636
Điện thoại di động: 0913773015
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Bá Nhẫn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3824033
Điện thoại: 070.3826464
Điện thoại di động: 0942826464
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Thanh Toàn
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3820953
Điện thoại: 070.3948568
Điện thoại di động: 0908110017
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lương Trọng Nghĩa
Chức vụ: Phó Trưởng phòng Kinh tế
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3820268
Điện thoại: 070.3828531
Điện thoại di động: 0913752487
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Nguyen
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3836775
Điện thoại: 070.3834382
Điện thoại di động: 0919283187
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Sưu
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3823319
Điện thoại: 070.3826324
Điện thoại di động: 0987980167
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Tấn Thành
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 205/5, đường Phạm Hùng, phường 9, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long
Điện thoại cơ quan: 070.3823319
Điện thoại: 070.3828769
Điện thoại di động: 01232687090
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia