Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Huỳnh Văn Tảo
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3863330
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913980006
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Hướng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3862713
Điện thoại: 074.3852056
Điện thoại di động: 0913659400
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hữu Tuấn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3863975
Điện thoại: 074.3868878
Điện thoại di động: 0913187720
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thanh Khiết
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3867107
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913188030
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Bửu Lộc
Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3868900
Điện thoại: 074.3825078
Điện thoại di động: 0939597789
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Nhân
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3867483
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913812495
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Văn Thum
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3866300
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903602414
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Văn Thanh Tồn
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3867481
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0917819378
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trịnh Thị Kim Loan
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3867107
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919849799
Email:
Nguyễn Thanh Tan
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3867931
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0903105182
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Cao Quang Vĩnh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3867481
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0972072700
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Tô Ngọc Bình
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3867483
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913880832
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Văn Sáng
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm Thẩm định dự án
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3866301
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908659163
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Trung Trực
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 19A, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, thị xã Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh
Điện thoại cơ quan: 074.3867483
Điện thoại:
Điện thoại di động: 01263911936
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia