Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Đỗ Minh Đức
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3814489
Điện thoại: 075.3827302
Điện thoại di động: 0913036886
Email:
Trần Công Danh
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3815458
Điện thoại: 075.3860077
Điện thoại di động: 0913965256
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Cao Minh Đức
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3824631
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913886188
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Văn Cần
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3823637
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918626126
Email:
Trần Thị Kim Hoa
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định - XDCB
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3823636
Điện thoại: 075.3828707
Điện thoại di động: 0918676317
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ninh Thến Mạnh
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3823638
Điện thoại: 075.3816663
Điện thoại di động: 0919578551
Email:
Nguyễn Trúc Sơn
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3817358
Điện thoại: 075.3813318
Điện thoại di động: 0913634242
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thị Phương Châm
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3821281
Điện thoại: 075.3829229
Điện thoại di động: 0914428827
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đặng Thành Minh
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp Quy Hoạch
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3822149
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0909363593
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lương Văn Ân
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3821280
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913812257
Email:
Nguyễn Công Bằng
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3825340
Điện thoại: 075.3824317
Điện thoại di động: 0918330154
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Chính
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3823637
Điện thoại: 075.3832256
Điện thoại di động: 0903625707
Email:
Dương Văn Mạnh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định - XDCB
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3823636
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0909770322
Email:
Đỗ Trung Nghĩa
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định - XDCB
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3823636
Điện thoại: 075.3811220
Điện thoại di động: 0903100010
Email:
Nguyễn Xuân Thọ
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3823638
Điện thoại: 075.3825641
Điện thoại di động: 0904598580
Email:
Nguyễn Thị Việt Thùy
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3821281
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Thị Việt Hồng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 6, đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 3, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại cơ quan: 075.3822148
Điện thoại: 075.3832193
Điện thoại di động: 0918948610
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia