Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

Nguyễn Thành Nhơn
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại cơ quan: 0711.3870215
Điện thoại: 0711.3876720
Điện thoại di động: 0903884646
Email:
Nguyễn Ngọc Điện
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913650942
Email:
Phạm Hồng Thái
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại cơ quan: 0711.3878903
Điện thoại: 0710.3896057
Điện thoại di động: 0913753197
Email:
Võ Tá Thắng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 2, đường Lê Hồng Phong, phường 5, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại cơ quan: 0711.3870212
Điện thoại: 0710.3820889
Điện thoại di động: 0913852336
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia