Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Tạ Thị Mỹ Duyên
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 11, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 067.3851101
Điện thoại:
Điện thoại di động: 01223081979
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Văn Săng
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 11, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 0673.851557
Điện thoại: 0673.852326
Điện thoại di động: 0913887152
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trương Hòa Châu
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 11, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 0673.877156
Điện thoại: 0673.867465
Điện thoại di động: 0913972169
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hữu Hồng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 11, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 0673.853798
Điện thoại: 0673.3855502
Điện thoại di động: 0918351558
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Châu Hồng Phúc
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 11, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 0673.852734
Điện thoại: 0673.857238
Điện thoại di động: 0918316333
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trương Tấn Trung
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 11, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 067.3853802
Điện thoại: 067.3856483
Điện thoại di động: 0913698261
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Khắc Linh
Chức vụ: Trưởng Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 11, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 067.3854812
Điện thoại: 067.3856345
Điện thoại di động: 0919279239
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ưng Hồng Thu
Chức vụ: Trưởng Phòng QH Tổng hợp và CS
Địa chỉ: Số 11, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 067.3852733
Điện thoại: 067.3857822
Điện thoại di động: 0983925456
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Minh Triệc
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 11, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 067.3853802
Điện thoại: 067.3858776
Điện thoại di động: 0918667727
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Đình Phượng Uyên
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh và Hỗ trợ doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 11, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 067.3852866
Điện thoại: 067.3670160
Điện thoại di động: 0988803868
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hoàng Vũ
Chức vụ: Trưởng Phòng Nghiệp vụ Kế hoạch và Đầu tư
Địa chỉ: Số 11, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại cơ quan: 067.3854812
Điện thoại: 0673.859639
Điện thoại di động: 0913968055
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia