Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

Phạm Thành Thái
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại: 076.3856992
Điện thoại di động: 0919229988
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thị Đẹp
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913979020
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thị Minh Kiều
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.3856993
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908718999
Email:
Đỗ Hải Long
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.3853620
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913128902
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lý Hoà Minh
Chức vụ: Trưởng Phòng Tài vụ
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.3852691
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918027555
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Thành Nhơn
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918717255
Email:
Nguyễn Văn Cọp
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp Quy Hoạch
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.3853526
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919017411
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Việt Dũng
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn xã
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.3859221
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0979753070
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Hoàng Phi
Chức vụ: Giám Đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.6250350
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919053315
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Phú Quốc
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.3854692
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913694337
Email:
Trần Thiện Thanh
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.3852913
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913971177
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn văn Tròn
Chức vụ: Trưởng phòng Đầu tư xây dựng
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.3852250
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913970564
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hà Thanh Xuân
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.3852641
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0918584757
Email:
Dương Thị Thanh Hương
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.3852913
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0919424340
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hoàng Lân
Chức vụ: Phó Giám Đốc Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp
Địa chỉ: Số 3, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang
Điện thoại cơ quan: 076.6250350
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0973456775
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia