Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Lê Thành Trí
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3822569
Điện thoại: 079.3820809
Điện thoại di động: 0913983562
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đinh Văn Nghĩa
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3826126
Điện thoại: 079.3829432
Điện thoại di động: 0913890198
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Hoàng Phong
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: 21B Trần Hưng Đạo, TX.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 0793812755
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Dương Hoàng Sals
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế xã hội
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3827996
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0986793737
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Đồng Tâm
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: 21B Trần Hưng Đạo, TX.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Phạm Văn Thu
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3828625
Điện thoại: 079.9824637
Điện thoại di động: 0918733114
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Quốc Trung
Chức vụ: Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3820548
Điện thoại: 079.3826134
Điện thoại di động: 0919091092
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Thái Văn Tùng
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3824412
Điện thoại: 079.3821157
Điện thoại di động: 0913959115
Email:
Mai Phước Hưng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3820807
Điện thoại: 079.3823056
Điện thoại di động: 0918089789
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Thái Thi Kim Phụng
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3822643
Điện thoại: 079.3851308
Điện thoại di động: 0918061948
Email:
Hồ Thanh Sang
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3615836
Điện thoại: 079.3821320
Điện thoại di động: 0914454647
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Thị Huệ
Chức vụ: Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3822333
Điện thoại: 079.3852828
Điện thoại di động: 0919797934
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Thị Ngọc Hương
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.2211679
Điện thoại: 079.3825843
Điện thoại di động: 0918529502
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Huỳnh Thị Ngọc Hương
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: 21B Trần Hưng Đạo, TX.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trần Quốc Khởi
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã hội
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 097.3827996
Điện thoại: 079.3501625
Điện thoại di động: 0986616767
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Vương Thành Nam
Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3500448
Điện thoại: 079.3844202
Điện thoại di động: 01687067876
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Thi Phương
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã hội
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3827996
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0988619261
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Lê Hoàng Sang
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định dự án
Địa chỉ: 21B Trần Hưng Đạo, TX.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 0793824412
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Hoàng Sang
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3615836
Điện thoại: 079.3613270
Điện thoại di động: 0982789898
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Đồng Tâm
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã hội
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3827996
Điện thoại: 079.3826134
Điện thoại di động: 0983845152
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trương Hồng Thái
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3824412
Điện thoại: 079.3867079
Điện thoại di động: 0982335909
Email:
Dương Thị Kim Thúy
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3828625
Điện thoại: 079.3612934
Điện thoại di động: 0903132542
Email:
Chung Thanh Dũng
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3822333
Điện thoại: 079.3822501
Điện thoại di động: 0986621818
Email:
Mạch Yến Linh
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 21, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại cơ quan: 079.3827250
Điện thoại: 079.3820844
Điện thoại di động: 0919091093
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc Trăng

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia