Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Lê Thanh Dũng
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: khu hành chính tỉnh, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 0781.3823873
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lê Minh Chiến
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: khu hành chính tỉnh, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 0781.3956536
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Phạm Thánh Hiến
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: khu hành chính tỉnh, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 0781.3823930
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Lưu Hoàng Ly
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: khu hành chính tỉnh, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 0781.3826797
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Huy Dũng
Chức vụ: Trưởng Phòng Xây dựng cơ bản
Địa chỉ: 23 Hai Bà Trưng, phường 3, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 07813821955
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Trần Minh Hải
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: khu hành chính tỉnh, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 0781.3824312
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0947216888
Email:
Nguyễn Quốc Nam
Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư
Địa chỉ: 23 Hai Bà Trưng, phường 3, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 07816285737
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Văn Nam
Chức vụ: Trưởng Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: khu hành chính tỉnh, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 0781.3956537
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0908189333
Email:
Nguyễn Văn Thủy
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: 23 Hai Bà Trưng, phường 3, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 0781.3823931
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0939956909
Email:
Dương Chí Bình
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: 23 Hai Bà Trưng, phường 3, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 07813956541
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Nguyễn Hùng Thái
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: khu hành chính tỉnh, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 0781.3956538
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913125444
Email:
Văn Công Tốt
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: khu hành chính tỉnh, phường 1, thị xã Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại cơ quan: 0781.3956538
Điện thoại:
Điện thoại di động:
Email:
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia