Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Mai Hữu Chinh
Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ: Số 93, đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3832291
Điện thoại: 0780.3833520
Điện thoại di động: 0913893055
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Nguyễn Hoàng Minh
Chức vụ: Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 93,đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3837133
Điện thoại: 0780.3834421
Điện thoại di động: 0913990190
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Ngô Thành Nhơn
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: số 93, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3550284
Điện thoại: 0780.3828062
Điện thoại di động: 0913893529
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Văn Tâm
Chức vụ: Phó Giám đốc
Địa chỉ: số 93, đường Lý Thường Kiệt, phường 5, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3837952
Điện thoại: 0780.3830760
Điện thoại di động: 0913861752
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Âu Trường An
Chức vụ: Chánh Văn phòng Sở
Địa chỉ: Số 93, đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3550051
Điện thoại: 0780.3838101
Điện thoại di động: 0918053059
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hoàng Văn Anh
Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh tế ngành
Địa chỉ: Số 93,đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan:
Điện thoại: 0780.3552553
Điện thoại di động: 0919488939
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Thanh Hùng
Chức vụ: Trưởng Phòng Thẩm định - XDCB
Địa chỉ: Số 93,đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3820648
Điện thoại: 0780.3847021
Điện thoại di động: 0913861110
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trương Đăng Khoa
Chức vụ: Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 93, đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3830774
Điện thoại: 0780.3828011
Điện thoại di động: 0913816918
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phan Văn Út
Chức vụ: Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 93,đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 07803.820649
Điện thoại:
Điện thoại di động: 0913963080
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Minh Á
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Hợp tác đầu tư
Địa chỉ: Số 93,đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3825972
Điện thoại: 0780.3285002
Điện thoại di động: 01234059009
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Hồ Hồng Nguyên
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định - XDCB
Địa chỉ: Số 93,đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3820648
Điện thoại: 0780.3830252
Điện thoại di động: 0913861135
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Tạo Phong
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Thẩm định - XDCB
Địa chỉ: Số 93,đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.820648
Điện thoại: 0780.3832006
Điện thoại di động: 0947480707
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Phạm Thanh Tuấn
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Đăng ký kinh doanh
Địa chỉ: Số 93, đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3830774
Điện thoại: 0780.3252173
Điện thoại di động: 0918364118
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Võ Kế Vinh
Chức vụ: Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội
Địa chỉ: Số 93,đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3820649
Điện thoại: 0780.2697071
Điện thoại di động: 0917535007
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Công Khanh
Chức vụ: Phó Phòng Tổng hợp
Địa chỉ: Số 93,đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3836291
Điện thoại: 0781.3853435
Điện thoại di động: 0913995905
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Đinh Thị Thu
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng
Địa chỉ: Số 93, đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, Thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3831332
Điện thoại: 0780.3836179
Điện thoại di động: 0919625609
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Trần Quang Vinh
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Địa chỉ: Số 93,đường Lý Thường Kiệt, Phường 5, thành phố Cà Mau
Điện thoại cơ quan: 0780.3837133
Điện thoại: 0780.3839099
Điện thoại di động: 0913893301
Email:  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.
Theo MPI

quangcaomienphi

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau

Tin cũ hơn:

Doanh nghiệp mới tham gia