Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu kinh tế

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong Thứ tư, 14 Tháng 3 2012 2707
2 Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3757
3 Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2543
4 Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2776
5 Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 4236
6 Ban Quản lý Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2961
7 Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3529
8 Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2952
9 Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 5366
10 Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2820
11 Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3114
12 Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3136
13 Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2701
 

Doanh nghiệp mới tham gia