Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu kinh tế

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong Thứ tư, 14 Tháng 3 2012 2672
2 Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3683
3 Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2511
4 Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2747
5 Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 4144
6 Ban Quản lý Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2912
7 Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3421
8 Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2854
9 Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 5164
10 Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2748
11 Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3039
12 Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3055
13 Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2656
 

Doanh nghiệp mới tham gia