Doanh nghiep ha noi | Ha noi business Guide

Doanh nghiệp tiêu biểu

Ban Quản lý các Khu kinh tế

Lọc tiêu đề     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong Thứ tư, 14 Tháng 3 2012 2745
2 Ban Quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3837
3 Ban Quản lý Khu kinh tế Nhơn Hội Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2578
4 Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2833
5 Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 4303
6 Ban Quản lý Khu kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3001
7 Ban Quản lý Khu kinh tế Vũng Áng Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3637
8 Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3010
9 Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 5548
10 Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2876
11 Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3162
12 Ban Quản lý Khu kinh tế Nam Phú Yên Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 3208
13 Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y Thứ bảy, 10 Tháng 3 2012 2747
 

Doanh nghiệp mới tham gia